19. Listopad 2018.
Bundalo svjedoYanstvo 2

Molitvena zajednica Hosana organizirala je 18.10.18., posjet brata Rajka Bundala prilikom kojeg je brat Rajko svjedočio o klanjanju u duhu i istini. Tema je nadahnuta tekstom iz Ivanovog evanđelja;

Ali dolazi čas - sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.

Ivan 4,23-24 

Ovo istinsko svjedočanstvo vjere koje Rajko živi i djeli sa svojim bližnjima tako je bilizu svakome od nas, a tako daleko radi naše hipnotiziranosti lažnim sjajem svijeta koji nam sakriva istinu. Bio je pravi blagoslov čuti ovo svjedočanstvo života u Duhu i Istini. 

Ovo svjedočanstvo je još jedan u nizu događaja kojim kroz rad u molitvenoj zajednici Hosana nastojimo pridonijeti svijesti vjernika o zaboravljenoj mistici u Krščanstvu, te potaknuti naše bližnje da spoznaju Istinu, Put i Život. Nastavak je to našeg djelovanja kroz upravo iz tiska izašlu knjigu Urbani monah kojoj je tema monaška meditativno kontemplativna molitva Lectio divina.