DUHOVNOST OBNOVE U DUHU SVETOM
Čemu težimo?

Bitna je sastavnica duhovnosti katoličkoga karizmatskoga pokreta kojemu pripada i Obnova u Duhu Svetomu (skr. ODS) da su pripadnici toga pokreta obično članovi molitvenih skupina, tzv. molitvenih zajednica. Katekizam Katoličke crkve o molitvenim skupinama piše: »Molitvene skupine, kao ‘škole molitve’, jesu danas jedan od znakova i pokretača molitvene obnove u Crkvi, pod uvjetom da se napajaju na istinskim izvorima kršćanske molitve.«

U djelu (dokumentu) pod naslovom Župna kateheza u obnovi župne zajednice – plan i program, navode se neki od oblika okupljanja posebnih zajednica ili živih vjerničkih krugova. Navodi se devetnaest tipova različitih zajednica. Naše karizmatske zajednice pripadaju »Zajednici duhovno-molitvenih pokreta«, koje se u tome dokumentu navode pod brojem 8.

Aktivni članovi molitvene zajednice sastaju se na tjednoj molitvi, te žele biti otvoreni djelovanju Duha Svetoga, koji se neprestano izlijeva na one koji se okupljaju u ime Isusovo, te otvorenim i žarkim srcem očekuju njegov dolazak. U vezi te žarke molitve, papa Ivan Pavao II. je rekao: »U naše vrijeme koje toliko gladuje za nadom, učinite Duha Svetoga poznatim i ljubljenim. Pomozite oživjeti 'kulturu Duhova'…. Ustrajte sa žarom i nikada se nemojte umoriti moleći: Dođi Duše Sveti! Dođi! Dođi!«

Karizmatska obnova u Duhu Svetomu želi u svojim članovima oživjeti iskustvo Duha Svetoga koji se neprestano daruje Crkvi, i u isto vrijeme poziva članove da budu otvoreni njegovim karizmama opisanim u 1 Kor 12-14, jer Crkva nas uči da postoje: »Sakramentalne milosti vlastite različitim sakramentima, i posebne milosti što se nazivaju i ‘karizme’ po grčkoj riječi što je rabi Pavao, a znači blagonaklonost, nezasluženi dar, dobročinstvo. Koja god im bila narav, katkada i izvanredna, kao što je dar čudesa ili jezika, karizme su usmjerene na posvetnu milost, a cilj im je opće dobro Crkve. One su u službi ljubavi koja izgrađuje Crkvu.«

Jedna je od bitnih svojstava katoličkoga karizmatskoga pokreta ljubav prema molitvi kojom se radosno slavi i hvali Gospodin. U vezi s time Ivan Pavao II. kaže: »Na osobit način nastavite gajiti i širiti ljubav prema molitvi pohvale, obliku molitve koji najneposrednije Boga priznaje Bogom; takva ga molitva hvali zbog njega samog; slavi ga jer On Jest, daleko prije razmišljanja o onome što on čini.«

Karizmatska obnova u Duhu Svetomu nastoji među svojim članovima promicati duhovnost zajedništva, vodeći se smjernicama Ivana Pavla II: »Prije planiranja konkretnih inicijativa potrebno je promicati duhovnost zajedništva […] Duhovnost zajedništva znači znati dati prostora bližnjemu, noseći ‘jedni breme drugih’ (Gal 6,2) i odbijajući sebeljubne napasti koje nas neprestance napadaju i stvaraju suparništvo, karijerizam, nepovjerenje, ljubomore. Nemojmo si umišljati: bez duhovnog hoda malo bi služila izvanjska sredstva zajedništva.«

Članovi molitvenih zajednica gaje nježnu pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji kako je često naglašavao i kard. Suenens: »Karizmatska obnova ima dva krila kojima može sigurno letjeti, a to su Duh Sveti i Blažena Djevica Marija.«

Izvor: www.obnovauduhu.com