20160813 093559

Zajednica za svoje članove organizira razna hodočašća. Do sada smo posjetili Međugorje više puta, svetište Gospe Sinjske, baziliku svete Klare, baziliku svetoga Franje i Porcijunkulu u Asizu, svetište svetog Leopolda u Padovi kao i baziliku svetoga Ante.